Sunday Game man in Gaelscoil Phortlaoise

Pictured at the Portlaoise Gaelscoil Green Flag Raising last Tuesday were guests, John Joe Fennelly Caoitherlaoch LCC, Michael Lyster RTE Sports and MSinteoir Rita N Aolain.                       Photo Kevin Byrne
Ardaíodh an cheathrú bratach glas i nGaelscoil PhortLaoise ar an Máirt 17ú Meitheamh 2014.

Ardaíodh an cheathrú bratach glas i nGaelscoil PhortLaoise ar an Máirt 17ú Meitheamh 2014.

Bhí slua mór timpeall idir pháistí, thuismitheoirí, mhúinteoirí agus chúntoirí.

Ba chúis áthais don scoil gur ardaigh Láithreoir Spóirt an chláir ‘The Sunday Game Live’ Michael Lyster an bratach i mbliana.

Ba fhear uasail ceart é agus bhí sé flaithiúil lena chuid ama. Bhí na páistí an-tógtha leis agus labhair sé leo faoina cluichí peile agus iománaíochta. D’fhreastail cuairteoirí speisialta eile ar an lá Cathaoirleach Chomhairle Chontae Laoise John Joe Fennelly, Oifigeach Sábháilteacht na mBóithre Chomhairle Chontae Laoise Yvonne O Reilly, Oifigeach an Taisce Mieke Scholte agus Cathaoirleach an Bhoird Séamas Ó Ceanainn Rinne pobal na scoile iarracht gach duine a spreagadh siúl ar scoil, rothaíocht ar scoil, síobanna a roinnt agus carr a pháirceáil i gcarrchlós cóngarach don scoil.

Laghdaíodh an méid carranna a bhí páirceáilte sa champus scoile. Bhí Príomhoide na Scoile Dominic Ó Braonáin an-sásta leis an dul chun cinn a deineadh sa scoil ó thaobh carranna a laghdú ar an gcampus. Bhí comóradh sa scoil le hamhráin, ceol traidisiúnta, giotár agus dánta. D’oibrigh an Coiste Glas an-díograiseach ar fad chun a chinntiú nach raibh morán carranna ag teacht chuig na scoile.

Is iad na daoine seo ná Liam Ó Duifinn, Íácób Ó Cuileann, Megan de Faoite, Conchúr Mac Réamóinn, Cian Mag Uinseannáin, Setanta Ó Collatáin, Aisling Ní Chollatáin, Fergus Ó Síthigh, Sibéal Ní Leocháin, Aoife Ní Ainfidh, Aimee Pretorius agus Cian Mac Gearailt agus Múinteoir Rita Ní Aoláin comhordineoir an Bhrataí Glas.