Rosenallis Senior citizens Christmas Party

Christmas party for senior citizens in Rosenallis

.